عنکبوت‌ها چه می‌خورند؟

عنکبوت‌ها یا حشره‌کش‌های طبیعی در هر سال تقریبا دو برابر انسان‎ها غذا می‌خورند. این حشرات به طور متوسط سالیانه بین ۴۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تن از گوشت طعمه‌های شکار کرده‌شان می‌خورند، این درحالیست که انسان‌ها تقریبا 400 میلیون تن گوشت قرمز و سفید مصرف می‌کنند. در دنیا بیش از 45هزار گونه عنکبوت وجود دارند که هر گونه غذای متفاوتی دارد.
عنکبوت‌ها در اکثر نقط کره زمین به چشم می‌خورند و آن‌ها با خوردن حشرات دیگر جمعیت بیشمار حشرات را کنترل می‌کنند.
اخیرا پژوهشی بر روی عنکبوت‌ها انجام شده است که نشان می‌دهد برخی از گونه عنکبوت‌ها از مارهای کوچک تغذیه می‌کنند.
همچنین این پژوهش نشان داد که آن‌ها قادرند تا مارهایی از 7گونه مختلف را در تار خود گرفتار کرده و این مارها از آن‌ها ده تا حتی 30برابر بزرگتر از اندازه خودشان هستند. البته جای نگرانی نیست چون خود عنکبوت‌ها نیز طعمه حدود 10هزار موجود دیگر می‌شوند..

نکاتی در مورد تغذیه عنکبوت‌ها که جلب است بدانید:

  • عنکبوت‌ها پس از شکار ساعت‌ها یا روزها زمان می‌برد تا بتوانند آن را بخورند.
  • عنکبوت‌ها، خلاف انسان‌ها، الگوی غذایی مرتبی را دنبال نمی‌کنند. هنگامی‌که غذا به وفور باشد، بیش از حد نیازشان خورده و پس از آن احتمالا تا مدت‌‌ها گرسنگی را تحمل کنند.
  • برخی از عنکبوت‌های ماده پس از جفت‌گیری، جفتشان را می‌خورند.
  • از میان هزاران گونه عنکبوت، تنها یک گونه گیاهخوار است.
  • برخی از عنکبوت‌های نر به عنوان هدیه، مگس مرده به جنس عنکبوت‌های ماده اهدا می‌کنند.

آموزش‌های مرتبط

داده ای یافت نشد

محصولات کنسل