آموزش‌های حشره عنکبوت

وقتی وارد یک خانه‌ی قدیمی یا متروکه می‌شوید. در گوشه‌های بالایی و کنج دیوار‌ها تارهای منظم و در هم تنیده‌ شده یک عنکبوت به راحتی و بدون چشم مسلح قابل دیدن است. این موجود بسیار زیبا و تا حدی عجیب، به همان اندازه که زیباست می‌تواند برای هر موجود زنده‌ای بسیار خطرناک باشد. اکثر عنکبوت‌ها غیر سمی هستند و خطری برای زندگی انسان‌ها ندارد.