آموزش‌های حشره موریانه

در خانه همه ما لوازم چوبی از قبیل تخت، میز، مبل و صندلی وجود دارد بدیهی است وجود این همه وسایل چوبی در منزل نیاز به نگهداری ویژه‌ای در برابر آفات چوبی از قبیل مورچه نجار و موریانه دارد. هر دو این حشرات موذی توانایی این موضوع را دارند که خانه شما را به خرابه‌ای از وسایل چوبی شما تبدیل کنند با این تفاوت که مورچه ها برای لانه سازی آن‌ها را تخریب می‌کنند و موریانه ها از چوب وسایل شما تغذیه می‌کنند.