آموزش‌های حشره پشه

شاید اگر شما از جامعه‌ی 100 نفره‌ای درباره منفورترین و مزاحم‌ترین حشره در زندگی انسان‌ها سوال کنید، پشه در این میان با اختلاف خیلی زیادی در رتبه اول قرار بگیرد. پشه‌ها که از حدود 45 میلیون سال پیش در روی زمین حضور دارند، به قاتل درجه یک انسان‌ها در بین حشرات هم نوع خود شناخته می‌شوند. این حشرات با حمل کردن بیماری‌های مختلف و خطرناک، و انتقال آن به افراد دیگر باعث ایجاد حساسیت، بیماری و در بعضی موارد حتی مرگ در بین انسان‌ها، مخصوصا کودکان می‌شوند.